ماشین عفونی شویی دو درب

Image

ماشین اتوی پرس تمام پنوماتیک
مدل ELP4